Kiyoh logo - 123meetdirect reviews 9.4/10 (8 beoordelingen)

Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van 123Meetbedrijf B.V. (123meetdirect), welke vennootschap statutair gevestigd is aan de Engelseweg 159 (5705 AD), te Helmond en is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 80172490. Het btw-nummer van 123meetdirect is NL861575945B01. 123Meetbedrijf B.V. (hierna “123meetdirect”). In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel 123meetdirect tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt 123meetdirect expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

123meetdirect garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer 123meetdirect hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat 123meetdirect de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 123meetdirect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door 123meetdirect niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

123meetdirect, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123meetdirect of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123meetdirect is het niet toegestaan links naar sites van 123meetdirect aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

123meetdirect en/of haar serviceproviders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of 123meetdirect op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan 123meetdirect of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;
  • misbruik van deze internetsite;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld;
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 123meetdirect.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Indien anderstalige versies van de Disclaimer of de internetsite discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Wijzigingen

123meetdirect behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie nodig?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Wij zijn het online meetbedrijf van Nederland. Van ons kunt u snel antwoord op uw vragen verwachten.

Een meetdienst in drie stappen

123meetdirect maakt het eenvoudig voor u. Meld u hier aan voor onze meetdiensten en regel het direct online. Met de meetdiensten van 123meetdirect bent u verzekerd van een snelle dienstverlening en een betrouwbare en erkende energiemeting.

Aanmelden
1. Aanmelden

Geef de locatie aan waarvoor u een meetdienst wilt, bekijk het aanbod en geef online akkoord.

2. Plannen

Wij stemmen met u de datum af voor het plaatsen van de meter(s).

3. Meten en inzicht

Wij verzorgen voor u de dagelijkse meetdienst en u heeft online inzicht in uw energieverbruik.

Logo 123meetdirect
Snel
Online geregeld
Geen gedoe
Betrouwbaar
Erkend meetbedrijf
© 2024 - 123meetdirect Disclaimer Voorwaarden Privacybeleid